روش های کمک باروری

روش های کمک باروری: Assisted reproductive technology (ART) درمان های کمک باروری معمولا در قدم اول بکار نمی روند، مگر مواردی که اختلال بارز و غیرقابل اصلاح در آزمایش اسپرموگرام آقا وجود داشته باشد یا مشکل تخمک گذاری جدی و یا انسداد لوله ای شدید وجود داشته باشد و یا به دلایلی (مانند سن بالا […]

GIFT و ZIFT

GIFT و ZIFT: : (Zygote intrafallopian transfer) ZIFTدر این روش همانندIVF داروهای تحریک تخمدان تجویز شده و پس از گرفتن تخمک زن و اسپرم مرد در محیط آزمایشگاه، لقاح انجام شده و سلول تخم حاصل، به روش لاپاراسکوپی، از طریق یک کاتتر (لوله باریک)، به داخل ناحیه آمپول لوله رحمی انتقال داده می شود و […]

تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل از لانه گزینی

– (تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل از لانه گزینی) (Pre-implantation genetic diagnosis): دراین روش پس از انجام روش های IVF یا ICSI و تشکیل جنین یک سلول از جنین در حال تقسیم سلولی جدا شده و پس از آنالیز و بررسی ژنتیکی و کروموزومی، جنین مورد نظر به رحم منتقل می شود. بررسی جنین از […]

اهدا جنین

-اهداء جنین(ٍEmbryo Donation): . اهدای جنين در دو مورد انجام می شود: 1- در مواردی كه مشكل ناباروری مربوط به مرد است و مرد قادر به توليد اسپرم نيست (نه در نمونه مایع منی و نه در نمونه برداری از بیضه ها) و یا اشکالات کروموزومی اسپرم که مانع لقاح می شود وجود داشته باشد. […]

اهداء تخمک

اهداء تخمک (Egg Donation): در بعضی موارد علل ناباروری به گونه ای نيست كه با تجويز دارو يا روش های پيشرفته درمان ناباروری، بتوان آنها را رفع كرد. برای مثال برخی زنان به خاطر سن بالا، يائسگي زودرس و اختلالات ديگر، عليرغم سالم بودن ارگان های باروری به علت نداشتن تخمك، از امكان باروری محروم […]

تزریق اسپرم داخل تخمک

میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم داخل تخمک: (Micro Injection or ICSI (Intra-cytoplasmic sperm injection در این موارد از روش میکرو اینجکشن یا ICSI کمک گرفته می شود: 1) در مواردی که اسپرم ها تعداد کم یا شکل غیرطبیعی یا حرکت ضعیف یا مجموعی از همه اینها را دارند 2) یا تعداد اسپرم فرد در آزمایش صفر […]

لقاح داخل آزمایشگاهی

: IVF (لقاح داخل آزمایشگاهی): (In vitro Fertilization) آی وی اف در این روش ابتدا تخمدان های زن با تجویز داروهای تحریک کننده تخمک گذاری، تحریک شده و در روز مشخص با بیهوشی سبک و با کمک سوزن مخصوص توسط متخصص زنان با هدایت سونوگرافی از راه واژن، تخمک های آزاد شده، کشیده می شوند […]

تلقیح داخل رحمی مایع منی

🙂 IUI تلقیح داخل رحمی مایع منی): (Intrauterine insemination) آی یوآی در این روش پس از تجویز داروهای محرک تخمدان به خانم و رسیده شدن فولیکول ها با تعداد و اندازه مناسب تحت نظارت پزشک متخصص زنان، پس از نمونه دادن مرد در آزمایشگاه، اسپرم با روش های مخصوص شستشو داده شده، ناخالصی ها واسپرم […]