پروستات

پروستات چیست؟ پروستات غده ای در دستگاه تناسلی و ادراری آقایان است که در زیر مثانه قرار گرفته و مجرای ادراری از میان آن عبور می کند. نقش پروستات ترشح حدود نیم سی سی از مایع منی در هر بار انزال می باشد و با این کار، آنزیم ها و موادی را برای ایجاد محیط […]