سایر بیماری های ناباروری مردان

سایر بیماری ها: بعضی از بیماری هایی که سیسستمیک بوده و ارگان های اصلی بدن را درگیر می کنند، نیز می توانند منجر به ناباروری گردند. از مهم ترین آن ها می توان به این موارد اشاره نمود: نارسایی کبد و کلیه، برخی از سرطان ها، عفونت بیضه یا اپیدیدیم، سابقه پیچ خوردگی یا تورشن […]

سندرم کلاین فلتر (Klinefelter Syndrome)

سندرم کلاین فلتر (Klinefelter Syndrome): یکی از شایع ترین اختلال کروموزومی و ژنتیکی در مردان است، که منجر به صفر شدن اسپرم ها می گردد. بروز آن 1 در هر 500 مرد می باشد و الگوی اصلی کروموزومی در این سندرم به صورت 47XXY می باشد (یک کروموزوم اضافی X وجود دارد). علت آن نامشخص […]

علل انسدادی- وازکتومی در مردان

علل انسدادی/ وازکتومی انسداد در مسیر انتقال اسپرم اگر کل فرایند هورمونی و تولید اسپرم ها نرمال باشد و جواب نمونه برداری بیضه ها کاملا نرمال باشد، این شک ایجاد می شود که شاید انسدادی در مسیر انتقال اسپرم ها از خروجی بیضه ها به مجاری انزالی وجود داشته باشد که مانع حضور اسپرم ها […]

اختلالات هورمونی یا غددی

اختلالات هورمونی یا غددی بیماری هایی که سبب شوند تولید و ترشح هورمون هایی که تولید اسپرم و هورمون مردانه (تستوسترون) درون بیضه ها را تحریک می کنند، یعنی هورمون های FSH و LH دچار اختلال گردند، می توانند باعث صفر شدن تعداد اسپرم ها شوند. در راس این بیماری ها می توان به کم […]

صفر بودن تعداد اسپرم ها یا آزوسپرمی:

صفر بودن تعداد اسپرم ها یا آزوسپرمی

صفر بودن تعداد اسپرم ها یا آزوسپرمی: تعریف و علل تعریف آزوسپرمی یا صفر بودن تعداد اسپرم ها عبارتست از مشاهده نشدن حتی یک عدد اسپرم در آزمایش مایع منی. برای اطمینان از صحیح بودن این مساله نباید تنها به یک آزمایش بسنده کرد و نیاز به حداقل دو یا سه آزمایش مایع منی، که […]

بیضه نزول نکرده یا کریپتورکیدیسم (Undescended Testis):

بیضه نزول نکرده یا کریپتورکیدیسم (Undescended Testis)

بیضه نزول نکرده یا کریپتورکیدیسم (Undescended Testis): در دوران جنینی، بیضه ها درون شکم قرار دارند و بعد از هفته 28 جنینی به داخل کیسه بیضه ها نزول می یابند. در حدود 3% نوزادان رسیده و 30% نوزادان نارس بیضه (ها) در زمان تولد داخل کیسه بیضه ها قرار ندارند. 30% موارد به صورت دوطرفه […]

واریکوسل

واریکوسل: واریکوسل اتساع و پیچ خوردگی غیر طبیعی شبکه وریدی (سیاهرگی) بالای بیضه هاست. شیوع آن زیر 10سال نادر است ولی در بالغین جوان 15% و در مردان نابارور 20 تا 40% میباشد. در کسانی که با ناباروری ثانویه مراجعه می نمایند، یعنی قبلا بچه دار شده اند، شیوع آن به 70% میرسد. 90% موارد [...]